Пересада С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 40-44
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

МЕТОД СИНТЕЗУ ТА РОБАСТНІСТЬ СПОСТЕРІГАЧІВ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У КОВЗНИХ РЕЖИМАХ

С. М. Пересада, В. М. Трандафілов
Надано метод синтезу узагальненого спостерігача вектора потокозчеплення ротора асинхронного двигуна, що формує сімейство спостерігачів з ковзним режимом. Процедуру синтезу засновано на другому методі Ляпунова та методі еквівалентного керування. На основі загальної структури спостерігачів виконано аналітичне дослідження їхньої робастності до варіацій активного опору ротора асинхронного двигуна. Надано порівняльний аналіз робастності типових спостерігачів потокозчеплення, які працюють у ковзному режимі.
Ключові слова: асинхронний двигун, спостерігач потокозчеплення, ковзний режим, робастність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 56-60
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ МАКСИМІЗАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ МОМЕНТ–СТРУМ В УМОВАХ СТРУМОВОГО КЕРУВАННЯ

С. М. Пересада, С. С. Дымко
Наведено теоретичне рішення задачі асимптотичного відпрацювання заданих траєкторій швидкості асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при оптимізації енергетичної ефективності за критерієм максимізації співвідношення момент–струм в усталених режимах в умовах струмового керування. Доведено, що нелінійна система при дії розробленого алгоритму є локально експоненційно стійкою. Результати експериментальних досліджень співпадають з результатами, отриманими шляхом математичного моделювання, і свідчать про можливість практичної реалізації синтезованого алгоритму.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, максимум співвідношення момент–струм, енергоефективність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.5:62-83
С. 94-96
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

НОВИЙ АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКТИВНИХ ОПОРІВ СТАТОРА І РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

С. М. Пересада, М. А. Коноплінський
Новий алгоритм, що забезпечує експоненціальну ідентифікацію активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна на основі інформації про струми та напруги статора, а також кутову швидкість ротора, синтезовано з використанням другого методу Ляпунова. Теоретично доведено локальну асимптотичність ідентифікації активних опорів при виконанні умов персистності збудження. Додатково синтезований алгоритм ідентифікації є спостерігачем потокозчеплення ротора, адаптивним до змін активних опорів статора і ротора. Результати експериментального тестування підтверджують ефективність запропонованого алгоритму ідентифікації.
Ключові слова: асинхронний двигун, ідентифікація опорів, стійкість, адаптивний спостерігач потокозчеплення.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 137-141
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗДАВАЧЕВОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа
Надано результати експериментального тестування систем бездавачевого векторного керування, побудованих на основі серійних перетворювачів частоти, а також теоретично обґрунтованого алгоритму бездавачевого векторного керування, розробленого авторами. Показано, що розроблений алгоритм гарантує стійку роботу у всьому діапазоні регулювання кутової швидкості з показниками якості, які не поступаються існуючим у закордонних виробників.
Ключові слова: асинхронний двигун, бездавачеве векторне керування, перетворювач частоти.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.34
С. 10-13
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОВНОГО ПОРЯДКУ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Д. Л. Приступа
Синтезовано новий алгоритм ідентифікації електричних параметрів асинхронного двигуна, який дозволяє визначати параметри його схеми заміщення як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора. Алгоритм базується на адаптивному спостерігачеві потокозчеплення повного порядку, який, при забезпеченні умов персистності збудження, гарантує асимптотичність оцінювання змінних, що ідентифікуються. Представлені результати математичного моделювання свідчать про його високу швидкість сходимості та перспективність для використання в процедурах самоналаштування систем векторного керування асинхронними двигунами.
Ключові слова: ідентифікація, асинхронний двигун, адаптивний спостерігач.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.34
С. 10-13
Мова Рос.

Бібл. 6 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОВНОГО ПОРЯДКУ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Д. Л. Приступа

Синтезовано новий алгоритм ідентифікації електричних параметрів асинхронного двигуна, який дозволяє визначати параметри його схеми заміщення як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора. Алгоритм базується на адаптивному спостерігачеві потокозчеплення повного порядку, який, при забезпеченні умов персистності збудження, гарантує асимптотичність оцінювання змінних, що ідентифікуються. Представлені результати математичного моделювання свідчать про його високу швидкість сходимості та перспективність для використання в процедурах самоналаштування систем векторного керування асинхронними двигунами.
Ключові слова: ідентифікація, асинхронний двигун, адаптивний спостерігач.