Пересада С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.34
С. 10-16
Мова Англ.
Бібл. 16 назв.

АДАПТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУМУ СТАТОРА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа, С. Е. Ляшевський
Синтезовано та експериментально протестовано новий алгоритм ідентифікації невідомих параметрів асинхронного двигуна для процедур самоналаштування асинхронних електроприводів. З метою забезпечення асимптотичної ідентифікації розроблено адаптивний регулятор струму статора, який базується на спостерігачі потокозчеплення статора. Спеціально сформовані задані траєкторії струмів статора гарантують локальну експоненціальну ідентифікацію трьох параметрів асинхронного двигуна разом з оцінюванням невимірюваного потокозчеплення статора як при нерухомому, так і при вільно обертовому роторі. Надані результати експериментальних досліджень показують, що розроблений алгоритм гарантує високу точність ідентифікації параметрів і швидкість сходимості похибок у нуль, які не поступаються існуючим у серійних виробах, і є придатним для реалізації процедур самоналаштування систем векторного керування.
Ключові слова: асинхронний двигун, ідентифікація, оцінювання.