Петриченко А. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.933.002.25
С. 85-90
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РУДНЕВИЙ АПАРАТ ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 380 В ПЕРЕСУВНИХ ГІРСЬКИХ МАШИН РУДНИХ КАР’ЄРІВ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Лікаренко, А. В. Піроженко, Р. А. Пархоменко, А. А. Петриченко
Розроблено й поставлено на виробництво копальневий апарат захисту від витоків для електричних мереж 380 В гірських машин копальневих кар’єрів. Схема захисту, що працює на постійному оперативному струмі й побудована на трьох випрямлячах, здійснює контроль опорів витоків і ізоляції мережі й має повністю безконтактну схему. Захисні характеристики для всіх дестабілізуючих чинників задовольняють нормативам електробезпеки: тривалий струм витоку не перевищує 18,3, а короткочасний – 48,4 мА.
Ключові слова: струм витоку, електробезпека, апарат захисту від витоків, вібрація й динамічні удари, вібростійка шахтного апарату захисту.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 101-103
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВІДВАЛАХ КАР’ЄРІВ

С. М. Бойко, Є. П. Карлик, А. А. Петриченко, С. В. Рибинський
Досліджено можливість розташування та використання вітрогенераторів для виробництва електричної енергії на відвалах кар’єрів. Проаналізовано дані щодо швидкостей повітря та рентабельності його використання. Обгрунтовано застосування вітрогенераторів для умов кар’єрів. Розглянуто можливість використання отриманої електричної енергії для потреб освітлення кар’єру та рекуперації електричної енергії до мережі.
Ключові слова: система електропостачання, електричні установки, альтернативні джерела енергії, кар’єрний відвал, вітрогенератор.