Петрушин В. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    242-246

Мова  Рос.

Бібл.15 назв.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПУСКУ АСИНХРОННОГО КОРОТКОЗАМКНЕНОГО ДВИГУНА

В. С. Петрушин, А. М. Якімець, В. В. Єрмолаєв

Розглянуто прямий пуск асинхронного двигуна, а також пуски за допомогою тиристорного перетворювача напруги та транзисторного перетворювача частоти. Враховано специфіку роботи двигуна в приводах із напівпровідниковими перетворювачами, що полягає у несинусоїдальності напруги живлення й зміні параметрів заступних схем, пов’язаних зі зміною параметрів напруги живлення, а також насиченням магнітного кола та витісненням струму в обмотці ротора. За результатами розрахунків спожитої енергії показано перевагу частотного пуску. Експериментально підтверджено коректність пропонованих математичних моделей.

Ключові слова: асинхронний двигун, перехідні процеси, прямий та плавний пуски, енергетичні показники пуску.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    247-249

Мова  Рос.

Бібл. 11 назв.

АНАЛІЗ МЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ПУСКУ

 В. С. Петрушин, О. В. Каленик

Розглянуто та зіставлено такі фактори, як жорсткість валу, міцність валу та динамічна вантажопідйомність підшипника, які характеризують механічний стан асинхронного двигуна при прямому пуску, а також плавних пусках за допомогою тиристорного перетворювача напруги та транзисторного перетворювача частоти. Встановлено, що за рахунок плавного пуску при малих інтенсивностях зміни параметрів регулювання можливо виключити кидки розрахункової динамічної вантажопідйомності підшипника. Результуючий прогин валу при плавних пусках знижується тим суттєвіше, чим менша інтенсивність зміни параметра регулювання.

Ключові слова: прямий пуск асинхронного двигуна, плавний пуск асинхронного двигуна, жорсткість валу при пуску, міцність валу при пуску, динамічна вантажопідйомність підшипника при пуску.