Піроженко А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.933.002.25
С. 85-90
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

РУДНЕВИЙ АПАРАТ ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 380 В ПЕРЕСУВНИХ ГІРСЬКИХ МАШИН РУДНИХ КАР’ЄРІВ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Лікаренко, А. В. Піроженко, Р. А. Пархоменко, А. А. Петриченко
Розроблено й поставлено на виробництво копальневий апарат захисту від витоків для електричних мереж 380 В гірських машин копальневих кар’єрів. Схема захисту, що працює на постійному оперативному струмі й побудована на трьох випрямлячах, здійснює контроль опорів витоків і ізоляції мережі й має повністю безконтактну схему. Захисні характеристики для всіх дестабілізуючих чинників задовольняють нормативам електробезпеки: тривалий струм витоку не перевищує 18,3, а короткочасний – 48,4 мА.
Ключові слова: струм витоку, електробезпека, апарат захисту від витоків, вібрація й динамічні удари, вібростійка шахтного апарату захисту.