Плєшков П. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.1
С. 102-110
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЄМ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЗІ СХЕМОЮ З’ЄДНАННЯ ОБМОТОК «ТРИКУТНИК/ЗИГЗАГ З НУЛЕМ»

Плєшков П. Г., Зінзура В. В., Некрасов А. В.
Для сучасних систем електропостачання особливо актуальним є питання покращення якості електричної енергії. Існуючі методи та технічні засоби зниження рівнів показників якості електричної енергії в електричних мережах, хоча й є досить ефективними, проте вимагають значних капіталовкладень, що стримує їх широке розповсюдження. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є вдосконалення систем автоматичного управління технічних засобів регулювання напруги. У роботі пропонується шляхом удосконалення системи автоматичного управління безконтактним пристроєм регулювання напруги під навантаженням силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток «трикутник/зигзаг з нулем» досягти одночасного зниження рівнів усталеного відхилення напруги та несиметрії напруг за зворотною послідовністю в електричних мережах із глухозаземленою нейтраллю. В основу роботи запропонованої системи автоматичного управління покладено математичний апарат багатокритеріальної оптимізації. Для вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації запропоновано обрати метод наближення до утопічної точки в просторі критеріїв. Розроблено структурну схему системи автоматичного управління пристроєм регулювання напруги під навантаженням, проведено дослідження якості її роботи порівняно з класичною системою автоматичного управління шляхом математичного моделювання. Результати моделювання свідчать про значну перевагу запропонованої системи автоматичного управління над існуючою за рахунок зниження не лише усталеного відхилення напруги, а й коефіцієнту несиметрії напруг за зворотною послідовністю.
Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація, пристрій регулювання напруги під навантаженням.