Почтовюк А. Б.

УДК 331.108.2
ISBN 978-617-7050-63-5
С. 248
Мова Укр.
Бібл. 54 назв.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Загірняк М. В., Почтовюк А. Б.
У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто основні питання, що передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Управління персоналом». Посібник детально структурований, складається з інформаційної частини, резюме з основними термінами та висновками до кожного розділу, контрольних запитань і рекомендованої літератури, що дає змогу студентові ефективно опрацювати навчальний матеріал з даної дисципліни.
Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління та економіки. Може бути використаний у вищих навчальних закладах для підготовки бакалаврів за напрямами 6.030601 «Менеджмент», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» і магістрів – за спеціальностями 8.030504 «Економіка підприємства» і 8.030507 «Маркетинг» та ін
[Загірняк М. В. Управління персоналом : навч. посібник / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк. – Харків : ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 248 с. – ISBN 978-617-7050-63-5. – Бібліогр. : 54 назв. – укр.]