Полілов Є. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83:621.77
С. 61-67
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЩОДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ГІПЕРПОВЕРХНЕЙ КОВЗАННЯ В РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМАХ

Є. В. Полілов, А. М. Батрак
Узагальнено відомі результати теорії релейного управління, виявлено ключові особливості роботи систем з розривними алгоритмами управління й невирішені суттєві проблеми, які стримують їх практичне використання. Запропоновано нові способи формування гіперповерхні ковзання, що гарантують збереження ковзних режимів, при цьому в системі можуть бути призначені бажані статичні й динамічні характеристики.
Ключові слова: ковзний режим, розривне управління, гіперповерхня ковзання.