Польовий Є. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.292-53
С. 78-80
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ВЕНТИЛЬНИЙ РЕАКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД У РЕЖИМІ ТЯГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Є. В. Польовий, О. В. Садовой
Запропоновано спосіб формування форми струму тягового електропривода на базі вентильного реактивного двигуна з пасивним ротором. Спосіб реалізує керування величиною і тривалістю форсуючого впливу, який подається на кожну фазу. Надана система керування дозволяє отримати тягові механічні характеристики з дільницею постійної потужності. Отримані залежності дозволяють підвищити техніко-економічні й експлуатаційні показники вентильного реактивного електропривода. Розроблено високонадійний тяговий електропривод, який задовольняє основним вимогам електротранспорту.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, регулювання струму, механічна характеристика.