Потапенко Є. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.513.5

С.    298-301

Мова  Рос.

Бібл.6 назв.

ОПТИМАЛЬНЕ ШИРОКОДІАПАЗОННЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Є. М. Потапенко, А. А. Шийка

Модифіковано відомий критерій оптимальності векторного керування асинхронним електроприводом «мо-мент/струм». Модифікований критерій «момент/струм-м» дозволяє за умови обмеженої напруги суттєво збіль-шити електромагнітний момент і одночасно розширити діапазон регулювання швидкості порівняно з відомим критерієм. Доведено, що при відсутності обмеження напруги характеристики критеріїв «момент/струм-м» та «момент/струм» співпадають. Отримано енергетичні характеристики законів керування. Наведено структурну схему робастного оптимального керування струмами, й надано опис роботи системи.

Ключові слова: асинхронний електропривод, оптимальне векторне керування, максимізація електромагніт-ного моменту, мінімізація потужності, розширений діапазон регулювання швидкості.