Потапенко Є. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.513.5
С. 315-320
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

РОБАСТНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З МІНІМІЗАЦІЄЮ СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Є. М. Потапенко, А. А. Шийка
Розроблено метод мінімізації споживаної потужності в реальному часі асинхронним електроприводом з векторним керуванням при швидкостях, що не викликають проявлення обмежень струму та (або) напруги. У споживану потужність включено втрати на нагрів в обмотках статора й ротора двигуна (втрати в міді), втрати в сталі (за рахунок вихрових струмів), а також механічна потужність. Запропонований метод дозволяє суттєво зменшити енергоспоживання асинхронним електроприводом порівняно з відомими методами. Як приклад наведено результати моделювання роботи асинхронним електроприводом обертання антени радіолокатора з керуванням за запропонованим методом, що підтверджують його очікувані характеристики.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, оптимальне керування, робастне керування, мінімізація втрат потужності, керування швидкістю.