Поясок Т. Б.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.018
С. 35-41
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Поясок Т. Б., Беспарточна О. І.
Робота присвячена виявленню взаємозв’язків системи освіти та інформаційного суспільства та прогнозовано реакції системи освіти на виклики сучасного інформаційного суспільства. Охарактеризовано сучасний стан розвитку суспільства; доведено, що в інформаційному суспільстві сфера освіти повинна випереджати інформатизацію інших галузей людської діяльності. Виявлено основні параметри інформаційного суспільства та його сутність; акцентовано увагу на тому, що сучасні глобалізаційні процеси вимагають розвитку спільноти знань. Виділено пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства. Виокремлено виклики інформаційного суспільства системі освіти; виявлені зміст викликів інформаційного суспільства та реакції системи освіти на них; акцентовано увагу на загрозах інформаційного суспільства освіті.
Ключові слова: інформаційне суспільство, освіта, виклики інформаційного суспільства, реакції системи освіти.