Прітченко О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   378.147.88:378.693:621.3

С.    585-588

Мова  Укр.

Бібл.5 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

О. В. Прітченко, А. П. Калінов

Проведено попередню оцінку ефективності різних методів та засобів проведення лабораторних занять. Розвинуто методи проведення лабораторних занять з дисциплін напряму «Електромеханіка» за рахунок використання малогабаритних апаратно-програмних фізичних стендів.

Ключові слова: методи проведення занять, ефективність засвоєння знань, експеримент, лабораторні стенди.