Прокопенко О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.039

С.    566-568

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ДІГНОСТУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ

Є. О. Ігуменцев, О. О. Прокопенко

Проведено моделювання магнітної індукції з використанням двох законів розподілу ймовірності електричного заряду вздовж радіусу обертового сферичного об’єкту. Встановлено, що магнітна індукція для постійного розподілу відрізняється від магнітної індукції ймовірнісного розподілу. У свою чергу, магнітна індукція для розподілу «хі» відрізняється від магнітної індукції розподілу «хі-квадрат». Результати використано для обчислення значення частоти Лармора, що дозволило підвищити точність магнітної діагностики напружено-деформованого стану.

Ключові слова: магнітна індукція, частота Лармора, електричний заряд, обертовий сферичний об’єкт.