Р. Балвірчак

УДК 378.16″71″:378.018.432
С. 168-175
Мова Англ.
Бібл. 21 назв.

РОЗВИТОК ЛАБОРАТОРІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Т. Вінсе, Р. Балвірчак
Освітлено проблематику віддалених лабораторій, історію їх розвитку й основні кроки еволюції. Останні десятиліття розповсюдження та розвиток інформаційних технологій надає нові можливості також в освітніх і виробничих сферах. Однією з новітніх переваг є можливість здійснення моніторингу та керування роботою обладнання з будь-якої точки планети, можливість дистанційного навчання та ін. На сьогодні існує багато розробок програмного забезпечення для моделювання з можливістю моделювання електричних кіл. Проте комп’ютерне моделювання не є настільки ж ефективним, як проведення реальних експериментів. Навчання електромеханіці вимагає в основному практичної роботи в лабораторії. Дистанційні лабораторії дозволяють виконувати реальні експерименти віддалено та можуть запропонувати всі переваги новітніх технологій.
Ключові слова: дистанційні лабораторії, освіта, електричні вимірювання.