Р. М. Білоус

Інженерні та освітні технології

УДК 159.922.8:316.61
С. 60-61
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Р. М. Білоус, Д. О. Писаренко
Робота присвячена актуальній проблемі визначення рівнів соціальної зрілості сучасних підлітків, що базуються на компонентах відповідальності, толерантності, саморозвитку та позитивному мисленні. Розглянуто провідні думки науковців щодо компонентів соціалізації, обґрунтовано їх зміст. Порівняння теорій вітчизняних і зарубіжних учених щодо соціальної зрілості дозволило з’ясувати вплив рівня соціалізації на розвиток особистості підлітків, низький рівень якої гальмує процес адаптації. Дослідження засвідчило більшу адаптованість дівчат до змін у сучасному суспільстві у порівнянні з хлопцями.
Ключові слова: соціалізація, соціальна зрілість.

Інженерні та освітні технології

УДК 37. 048.5
С. 123-124
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ АБІТУРІЄНТІВ

Р. М. Білоус
Робота присвячена актуальній проблемі формування професійних намірів абітурієнтів як сукупності усвідомлених прагнень до оволодіння певним видом діяльності та вдосконалення в ній, що спирається на програму дій при визначених реально-послідовних цілях оптанта у процесі професійного самовизначення. З’ясована ефективність профорієнтаційного тренінгу, який поєднує тренінгові форми роботи з сучасними управлінськими техніками та методиками. Алгоритм проведення тренінгу включає встановлення довірчих відносин при узгоджених правилах роботи з наступною конкретизацією запиту кожного оптанта; з’ясування цілей роботи; усвідомлення реальності на основі аналізу попереднього досвіду; визначення зовнішніх і внутрішніх перешкод на шляху до цілі; аналіз можливостей для їх подолання; вибір конкретного варіанту та складання плану дій із зазначеними термінами.
Ключові слова: професійні наміри, профорієнтаційний тренінг.