Р. М. Манько

Р. М. Манько, В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова

Хвильові процеси в електрогідравлічному комплексі при наявності витоку у трубопровідній мережі

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 138–140.

Розроблена математична модель електрогідравлічного комплексу, яка дозволяє досліджувати хвильові процеси при наявності витоку в трубопровідній мережі. Показано, що найбільші коливання тиску і витрати спостерігаються на ділянці трубопроводу з витоком. Досліджені режими раптової появи витоку при роботі електрогідравлічного комплексу на відкриту і закриту засувки у споживача.

Р. М. Манько

Частотний аналіз потужностей електрогідравлічного комплексу з витоком в трубопровідній мережі

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 141–143.

Доведена ефективність використання методу частотного аналізу параметрів енергорежиму при ідентифікації витоку в трубопровідній мережі електрогідравлічного комплексу. Визначені ідентифікаційні ознаки наявності витоку на базі зміни похідних сигналів тиску, витрати та гідравлічної потужності.