Р.О. Кшиминський

О. Ю. Лещук, Р.О. Кшиминський

Система  керування аварійним джерелом живлення на базі СПК 107 фірми ОВЕН

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 205–206.

Проведено аналіз сучасних вимог до структури системи енергопостачання житлового будинку. Розроблено авторизовану систему електропостачання житлового будинку на базі пристрою СПК 107 фірми ОВЕН, що дозволяє при виникненні аварійних ситуацій забезпечити електропостачання пріоритетних пристроїв. делены методы и средства для решения данной задачи.