Р. В. Андрейко

Р. В. Андрейко, В. Ю. Ноженко

Керування процесом пуску віброплощадки при проходженні резонансної зони

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 84–85.

Запропонований спосіб керування форсованим пуском вібраційної площадки з двовальними дебалансними віброзбуджувачами для проходження резонансної зони, який дозволяє зменшити негативний вплив різкого зростання амплітуди коливань на вібраційну систему під час проходження області резонансу.