Р. В. Сіянко

Р. В. Сіянко, І. А. Козакевич

Спосіб керування багаторівневим інвертором з «плаваючими» конденсаторами

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 128–129.

У роботі розглянуто роботу високовольтного перетворювача на базі схеми з «плаваючими» конденсаторами. Проаналізувавши режими її функціонування, виявлено, що система керування таким перетворювачем повинна виконувати функцію балансування часткових напруг ланки постійного струму за рахунок використання збиткових комбінацій включення. Розроблена система керування дозволяє з високою точністю підтримувати напруги на конденсаторному подільнику схеми, забезпечуючи стійку роботу при будь-яких значеннях вихідної частоти.