Р. В. Зіманков

Р. В. Зіманков, І. О. Іутін, О. В. Білай

Аналіз активних втрат силового активного фільтру

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 164–165.

В роботі розглядається методика розрахунку активних втрат для силового активного фільтру струму мережі живлення. Подана методика дозволяє оцінити розподіл втрат в активному фільтрі та визначити найвагоміші складові, якими є динамічні втрати в силових ключах та втрати в ємності пристрою (або статичні втрати в силових ключах). В залежності від типу конденсаторної батареї (електролітичні, FILM конденсатори тощо) другою за вагомістю складовою втрат може бути складова статичних втрат у силових ключах, або (у випадку електролітичних конденсаторів) складова втрат ємності активного фільтру.