Романенко Св. С.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 8-26
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Черный А. П., Огарь В. А., Романенко Св. С., Кравец А. М., Коваль Т. П., Усенко М. А., Билык А. В.
Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін створено лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти. Проведений аналіз ефективності використання інформаційних технологій та застосування віртуального лабораторного обладнання в освітньому процесі загальноосвітніх закладів. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи з предмету фізика. Віртуальні лабораторні роботи забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.
Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.

УДК 371.388.8”322”(075.3)
ISBN 978-617-639-078-7
ББК 74.26
С. 144
Мова Укр.
Бібл. 41 назв.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 10–11 КЛАСІВ

Коренькова Т. В., Огарь В. О., Романенко Св. С., Чорний О. П., Кравець О. М., Мельников В. О., Перекрест А. Л., Рєзнік Д. В., Романенко Се. С., Коваль Т. П.

Посібник призначений для використання у загальноосвітніх школах і навчальних закладах нового типу. Наведено практичні заняття для школярів 10–11-х класів при проведенні технологічної практики. Заняття відповідають програмі підготовки і забезпечують вивчення основних фізичних законів у механіці, електротехніці із застосуванням сучасних електронних систем і комп’ютерних програм. Посібник є структурно завершеною роботою.
Наданий матеріал може бути корисним також у профорієнтаційній роботі при орієнтації школярів на вибір спеціальності як майбутньої професії та вищого навчального закладу для подальшого навчання.
[Т. В. Коренькова, В. О. Огарь ., Св. С. Романенко, О. П. Чорний та ін.] – Кременчук: ПП Щербатих О. В, 2015. – 144 с. – ISBN 978-617-639-078-7 – Бібліогр.: 41 назв. – укр.]