Ромашихіна Ж. І.

УДК 621.313.333.044.045.004.63:681.518.54
№ держреєстрації 0114U005106

ДІАГНОСТИКА ПОШКОДЖЕНЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА СИГНАЛОМ ЕРС У ОБМОТКАХ СТАТОРА ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Калінов А. П., Мамчур Д. Г., Ромашихіна Ж. І.
Звіт з НДР: 44 с., 27 рис., 16 джерел.
Мета роботи. Підвищення достовірності діагностики пошкоджень стрижнів ротора АД шляхом виділення інформаційних ознак пошкоджень, присутніх у сигналі ЕРС однієї активної сторони котушки, з використанням теорії Z-перетворення.
Об’єкт досліджень. Електромагнітні процеси в АД за наявності пошкоджень стрижнів ротора.
Предмет досліджень. Інформаційні ознаки пошкоджень у сигналі електрорушійної сили в обмотках статора після відключення АД від мережі живлення.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Представлено розвиток методу діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом сигналу електрорушійної сили, яка наводиться в обмотках статора після відключення двигуна від мережі живлення. На основі розрахунку електромагнітного поля у повітряному проміжку асинхронного двигуна показано, що в сигналі електрорушійної сили фази обмотки статора відсутні інформаційні ознаки, які відповідають спотворенням електромагнітного поля від пошкоджень стрижнів ротора.
Запропоновано використовувати декомпозицію сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора на сигнали електрорушійних сил активних сторін котушки з використанням теорії Z-перетворення, що дозволяє виділити інформаційні ознаки пошкоджень стрижнів, які неможливо виявити у сигналі електрорушійної сили фази.
Використання вейвлет-аналізу виділеного сигналу електрорушійної сили однієї активної сторони котушки дозволяє підвищити достовірність діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів. Використання декомпозиції діагностичного сигналу, який є сумою коефіцієнтів вейвлет-розкладу сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора, дозволяє спростити процедуру виділення інформаційних ознак пошкоджень стрижнів ротора. Ефективність запропонованого методу діагностики підтверджена експериментально.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ПОШКОДЖЕННЯ СТРИЖНІВ РОТОРА, ВІДКЛЮЧЕННЯ ДВИГУНА ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ, ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА, Z-ПЕРЕТВОРЕННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.