Руденко М. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.3
С. 27-34
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ БАЛАНСУ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ю. В. Ромашихін, Д. А. Мосюндз, М. А. Руденко, Д. Й. Родькін
Розглянуто енергетичний метод ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів, що базується на системі рівнянь балансу складових миттєвої потужності. Проаналізовано чисельні методи розв’язання системи нелінійних рівнянь енергетичного методу, обґрунтовано вибір початкових наближень і припустимих обмежень при вирішенні рівнянь. Розглянуто ефективність енергетичного методу при ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів.
Ключові слова: енергетичний метод, рівняння балансу потужностей, складові миттєвої потужності, електромагнітні параметри асинхронних двигунів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    103-107

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНІ СИГНАЛИ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Ю. В. Ромашихін, М. А. Руденко, В. Ю. Мошковський

В статті розглянуто математичний апарат для отримання псевдополігармонічних сигналів напруги та струму при синусоїдному живленні з використанням перетворення Фур’є. Показано різні способи отримання псевдополігармонічних сигналів напруги, струму та миттєвої потужності. Доведено, що використання псевдополігармонічних сигналів потужності в рівняннях балансу відповідає закону збереження. Показано ефективність використання псевдополігармонічних сигналів при ідентифікації електромагнітних параметрів електричних машин.

Ключові слова: асинхронний двигун, електромагнітні параметри, сигнали напруги та струму.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   613.313

С.    122-126

Мова  Рос.

Бібл.8 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНИХ СКЛАДОВИХ НАПРУГИ ТА СТРУМУ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ ФОРМИ

М. А. Руденко, В. Ю. Мошковський, Ю. В. Ромашихін

Розглянуто математичний апарат одержання коефіцієнтів рядів Фур’є псевдополігармонічних сигналів на інтервалі, рівному цілому періоду, а також на інтервалі, рівному чверті періоду. Показані способи отримання псевдополігармонічних сигналів при синусоїдальних сигналах, а також при усіканні сигналів ліворуч і праворуч.

Ключові слова: математичний апарат, псевдополігармонічні сигнали, ряди Фур’є, функція, період.