Руденко М. А.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 613.313
С. 34-50
Мова Рос.
Бібл. 24 назв.

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ ГАРМОНІЧНОГО АНАЛІЗУ 

М. А. Руденко, Ю. В. Ромашихін
Розглянуто особливості формування осьових симетрій частини гармонічного сигналу для отримання періодичного сигналу та його подальшого розкладання в ряд Фур’є. Показано універсальність гармонічної апроксимації для визначення косинусних і синусних складових, а також значення постійної складової періодичного сигналу любого типу. Доведено, що довільна частина любого періодичного сигналу може бути надана у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, кратними фундаментальній частоті коливань.
Ключові слова: ряд Фур’є, періодичний сигнал, гармонічний сигнал, гармонічна апроксимація, осьова симетрія.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 56-70
Мова Рос.
Бібл. 20 назв.

СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ

М. А. Руденко
Розглянуто ефект витиснення струму в роторі асинхронних двигунів із подвійною білячою кліткою і глибокопазних асинхронних двигунах. Проаналізовано способи визначення електромагнітних параметрів ротора в асинхронних двигунах складних конструкцій з урахуванням ефекту витиснення струму. Розглянуто особливості схем заміщення асинхронних двигунів складних конструкцій з урахуванням ефекту витиснення на даних схемах. Визначено недоліки кожного з розглянутих способів, на основі чого був обраний найбільш доцільний спосіб визначення електромагнітних параметрів ротора з урахуванням ефекту витиснення струму для асинхронних двигунів складних конструкцій.
Ключові слова: ефект витиснення струму, двокліткові асинхронні двигуни, схеми заміщення, глибина проникнення струму, скін-шар.