Руденко М. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5.015
С. 42-52
Мова Рос.
Бібл. 22 назв.

БАЛАНС ПОТУЖНОСТЕЙ У ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДВОКЛІТКОВИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 

Руденко М. А., Ромашихін Ю. В.
На сьогодні серед численних асинхронних двигунів окремої уваги заслуговують двокліткові двигуни завдяки своєму широкому використанню в промисловості, а також особливостям конструкції і процесам роботи. Обладнання, в якому використовуються зазначені двигуни, призначено для роботи у важких умовах, тому вони часто виходять із ладу й надходять у ремонт. У результаті проведення ремонтних операцій відбувається зміна електромагнітних параметрів, які необхідні для оцінки втрат енергії, робочих і пускових характеристик, визначення післяремонтного паспорта електричної машини. Одним із сучасних і найбільш ефективних методів визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів є енергетичний метод, який заснований на рівняннях балансу складових гармонік миттєвої потужності джерела й елементів схеми заміщення. У роботі запропоновано розрахункову схему заміщення, яка описує процеси в робочому й пусковому колах ротора двокліткового двигуна. Запропоновано залежності для активних опорів клітин ротора з урахуванням їх зміни в процесі пуску двигуна й з урахуванням ефекту витіснення струму. Отримано систему рівнянь балансу складових миттєвої потужності для ідентифікації електромагнітних параметрів двокліткових асинхронних двигунів і показано, що використання енергетичного методу дозволяє отримати для цього необхідну кількість рівнянь.
Ключові слова: двоклітковий асинхронний двигун, витіснення струму, енергетичний метод.