Русек А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.771.29:67.02.001.57
С. 145-149
Мова Англ.
Бібл. 5 назв.

ІМІТАЦІЙНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ БАГАТОМАСОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ СЕКЦІЇ РОЛЬГАНГУ

А. Русек
За результатами попередніх теоретичних досліджень у середовищі MatLab/Simulink розроблено загальну комп’ютерну модель електромеханічної системи секції рольганга, яка враховує особливості привідного асин-хронного електродвигуна, складну багатомасову пружну механічну частину з трьома роликами, а також змінні навантаження на ролики секції при проходженні по них сляба заданої довжини. Отримана комп’ютерна модель дає можливість проводити імітаційні дослідження з метою аналізу впливу параметрів електричної та механічної підсистем на показники роботи секції рольганга.
Ключові слова: рольганг, багатомасова механічна система, комп’ютерне моделювання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   629.113.6.066:621.319.44

С.    278-282

Мова  Англ.

Бібл.5 назв.

БОРТОВА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ

І. Щур, А. Русек, Т. Коверко

Надано методику розрахунку параметрів батареї суперконденсаторів як джерела потужності та електрохімічної акумуляторної батареї, енергії для побудови гібридної бортової системи живлення електромобіля. Проаналізовано структури побудови такої системи, запропоновано варіант системи автоматичного керування та досліджено її роботу на комп’ютерній моделі.

Ключові слова: електромобіль, бортова система електричного живлення, батарея суперконденсаторів, електрохімічна акумуляторна батарея.