Рєзнік Д. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333.02

С.    556-561

Мова  Рос.

Бібл.12 назв.

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ РІЗНОЧАСТОТНІЙ ТЕСТОВІЙ НАПРУЗІ

Д. В. Рєзнік, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний

Розглянуто особливості визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів за Т-подібною схемою заміщення при живленні від джерела низькочастотної напруги. Введено поняття функції чутливості, та зазначено діапазон частот напруги живлення, на яких можливо визначити електромагнітні параметри асинхронного двигуна.

Ключові слова: асинхронний двигун, електромагнітні параметри, низькочастотна напруга живлення, функція відгуку.