Рєзнік Д. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 18-25
Мова Рос.
Бібл. 14 назв.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ПСЕВДОДЖЕРЕЛ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Д. В. Рєзнік, Ю. В. Ромашихін, Д. Й. Родькін
Актуальність ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів обумовлена тим, що з їх допомогою розраховують пускові та робочі характеристики, втрати в сталі й міді, визначається навантажувальна здатність електричних машин. Причинами зміни параметрів, що розраховані заводом-виробником, є довготривала експлуатація, післяремонтна експлуатація й відхилення при виготовленні асинхронних двигунів. На даний час розроблено безліч методів, присвячених ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів. Однак не існує універсального методу, який би підходив для ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів різних потужностей і типорозмірів в умовах ремонтних цехів і електроремонтних підприємств. Тому метою роботи є питання розвитку методу визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів із використанням складових миттєвої потужності при живленні від джерела синусоїдної напруги. Використання складових миттєвої потужності в рівняннях балансу потужностей дозволяє розробити енергетичний метод, в основі якого використовується система ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів. Особливістю енергетичного методу є те, що рівняння балансу складаються окремо за кожною з аналізованих гармонік миттєвої потужності для кожного елемента схеми заміщення асинхронного двигуна. При цьому запропоновано проводити ідентифікацію електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з використанням частот напруги та струму, які менші від частоти напруги, тобто для діапазону частот 0–10 Гц. У роботі запропоновано використовувати для живлення асинхронного двигуна джерело синусоїдної напруги, а необхідний спектр частот отримувати від так званого «псевдоджерела». Псевдоджерело є фіктивним джерелом, що вводиться не фізично, а тільки математично в рівняння балансу потужностей. Уведення одного псевдоджерела дозволяє отримати достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів за Т-подібною схемою заміщення. Аналіз результатів з використанням енергетичного методу показав, що похибка ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів не перевищує 5 %. Таким чином, показана ефективність використання енергетичного методу ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з використанням низькочастотних псевдоджерел.
Ключові слова: асинхронний двигун, низькочастотне псевдоджерело, електромагнітні параметри.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 88-118
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІЗНИХ ТИПІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Д. В. Рєзнік
Виконано аналіз та показано можливість застосування методу, що базується на використанні низькочастотної напруги живлення для визначення електромагнітних параметрів різних типів асинхронних двигунів. В області низьких частот напруги живлення спостерігається значна зміна величин опорів електричних машин, що дозволить використати дані властивості при визначенні електромагнітних параметрів двигунів.
Ключові слова: асинхронний двигун, схема заміщення, електромагнітні параметри двигуна.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

С. 150-173
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ 

М. В. Загірняк, Н. О. Гордієнко, Д. В. Рєзнік
Показані основні етапи становлення Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від загальнотехнічного факультету Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва до національного університету. Підкреслено, що сьогодні він є єдиним у м. Кременчук державним багатопрофільним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців за чотирма рівнями та динамічно розвивається й успішно працює над розв’язанням проблем розширення доступу молоді до вишої ocвiти та підвищення її якості. Розглянуто історію Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління та здобутки кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод».
Ключові слова: багатопрофільний вищий навчальний заклад, ІV рівень акредитації, наукові школи КрНУ.

УДК 621.313.333.02
№ госрегистрации 0113U001188 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПИТАНИИ ОТ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Д.И. Родькин, Д.В. Рєзник 
Отчет по НИР: 55 с., 21 рис., 12 табл., 60 литературных источников.
Цель работы – разработка универсального метода по определению электромагнитных параметров асинхронных двигателей.
Объект исследования процессы протекающие в асинхронном двигателе при питании от источника низкой частоты.
Предмет исследования – усовершенствование метода и повышение точности определения электромагнитных параметров асинхронного двигателя.
В процессе выполнения работы были определены процессы, проходящие в асинхронном двигателе при его питании от источника низкочастотного напряжения. На основании полученных результатов исследования разработан метод, который позволяет получить более приемлемые результаты при определении ЭМП.
Установлена зависимость, связанная с энергопроцессами при низкочастотном питании. Точки перегиба кривых составляющих полного сопротивления смещается в сторону меньших частот с увеличением мощности всех анализируемых двигателей, кроме электрических машин с повышенным скольжением (МТК, МТКВ, МТКМ). Машины этих серий характеризуются увеличением относительных частот, при которых наблюдаются перегибы кривых составляющих полного сопротивления.
Повышение точности определения ЭМП на низких частотах получается благодаря перераспределению токов в параллельном контуре, который образуется роторной цепью и цепью намагничивания.
Выполнено экономическое сравнении технических методов получения напряжения низкой частоты, по результатам которой наиболее оптимальной схемой является применение тиристорного регулятора напряжения
Представленные результаты исследований прошли апробацию в лаборатории на кафедре систем автоматического управления и электропривода в Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского.
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ИСПЫТАНИЕ, ИСТОЧНИК НИЗКОЧАСТОТНОГО ПИТАНИЯ
Условия получения отчета: по договору, 39600, г. Кременчуг, ул. Первомайская, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.