Рєзнік О. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 004.4236:621.65.052
С. 376-381
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

О. А. Рєзнік, А. Л. Перекрест
Проведено аналіз існуючих програмних забезпечень для дослідження й аналізу режимів роботи насосної установки, основними недоліками яких є відсутність можливості виконати аналіз режимів роботи двох і більше насосних агрегатів при паралельному й послідовному їх включенні з різними способами регулювання або вони є закритими програмними продуктами, що реалізують конкретні завдання. На підставі математичних виразів розроблено алгоритм реалізації програмного продукту в середовищі візуального об’єктно-орієнтованого програмування C + + Builder 6, який сконфігурований з бібліотеками Matlab для вирішення складних математичних завдань (апроксимація кривих, знаходження коефіцієнта детермінації). Розроблений програмний продукт є візуалізованою системою, яка на інтуїтивному рівні дозволяє провести розрахунок енергетичних параметрів при різних способах регулювання насосного комплексу.
Ключові слова: програмний продукт, насосний комплекс, програмування, алгоритм, споживана потужність, способи регулювання.