С. А. Сергієнко

УДК 621.318.48:621.316
С. 10-17
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ВІРТУАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС «АВТОНОМНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ З АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ»

Н. В. Зачепа, Ю. В. Зачепа, С. А. Сергієнко
Ефективною альтернативою реальних лабораторних стендів при організації практикуму є створення віртуальних дослідницьких комплексів, що дають можливість повністю відтворити фізичні процеси реального об’єкта та візуалізувати їх протікання. Представлено віртуальний комплекс по дослідженню режимів роботи автономного джерела живлення з асинхронним генератором у середовищі графічного програмування LabView. Розроблений комплекс містить дизельний двигун внутрішнього згоряння з автоматичним регулятором частоти обертання, асинхронний генератор із конденсаторним збудженням та системою стабілізації вихідної напруги, низку типових споживачів електричної енергії зі статичним та руховим характером навантаження. Реалізовано можливість виконання широкого спектру досліджень як у штатних, так і в аварійних режимах роботи.
Ключові слова: віртуальний дослідницький комплекс, автономне джерело живлення, асинхронний генератор, ємнісна система збудження.

Інженерні та освітні технології

УДК 001.891.009.12:378.4
С. 20-23
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко
Проведений аналіз існуючих методик оцінювання якості наукових досліджень з метою підвищення їх конкурентоздатності. Досліджено методологію, правила наповнення й умови індексації наукових періодичних видань і публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і SciVerce Scopus. На прикладі фахового періодичного видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» показано етапи поступового входження спочатку до національних, а згодом і до міжнародних наукометричних баз даних.
Ключові слова: наукометрія, база даних, імпакт-фактор, цитування, стаття, наукове видання.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.046.4:004.9
С. 113-116
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С. А. Сергієнко, А. І. Гладир, М. Г. Дернова
Розглянуто стан сучасної післядипломної освіти та проаналізовано останні дослідження в галузі освіти дорослих. Визначено основні тенденції розвитку та напрями вдосконалення й реформування системи професійної освіти, шляхи її побудови за принципом «освіта впродовж усього життя». Запропоновано впровадження прикладної інформаційної системи, призначеної для оцінювання якості післядипломної освіти та сприяння професійній адаптації працездатного населення.
Ключові слова: критерії оцінювання, професійна адаптація, післядипломна освіта.