С. І. Кузьмин

Інженерні та освітні технології

УДК 351.361
С. 27-28
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ВИМОГИ РИНКУ У СФЕРІ СТАНДАРТІВ НА ТОВАРИ Й ПОСЛУГИ ТА ЇХ ПРОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

С. І. Кузьмин, О. О. Павленко
Висвітлюються питання: як знання стандартів може допомогти компаніям конкурувати на міжнародних ринках; чи є потреба на ринку праці у компетенціях в області стандартів. Автори показують постійно зростаючу важливість стандартів як нового засобу конкурентної боротьби та акцентують увагу на тому, що на навчання в сфері стандартизації суттєво впливає організація національної освітньої системи. Також описано, як в національних навчальних закладах організовано підготовку фахівців з питань стандартизації. Авторами дискутується питання щодо необхідності в горизонтальному загальному навчанні основам стандартизації студентів нетехнічних спеціальностей з метою продемонструвати їм міждисциплінарний характер стандартів у сучасному світі; питання щодо потреби в навчальних програмах із стандартизації для інших сфер (наприклад, митна справа тощо). Поетапно представлено діяльність Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй щодо просування стандартів і навчання стандартам, а також нову “Типову навчальну програму зі стандартизації” ЄЕК ООН і новий спецкурс “Основи стандартизації”. Як висновок авторироботи оцінюютьотримані результати та висловлюють свою думку стосовно проблеми, що досліджується.
Ключові слова: освіта в сфері стандартизації, навчання стандартам.