С. К. Поднебенна

УДК 621.316.727
С. 147-153
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ЗАСТОСУВАННЯ «ДИНАМІЧНИХ КОНДЕНСАТОРІВ» ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ НЕСИМЕТРІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

С. К. Поднебенна, В. В. Бурлака, С. В. Гулаков
Для вирішення задач компенсації несинусоїдальності, несиметрії й реактивної потужності в електричних мережах отримують широке поширення активні фільтрокомпенсуючі та симетрувальні пристрої: статичні компенсатори, активні фільтри, універсальні системи управління перетіканнями потужності. Зазвичай для розрахунку фільтрокомпенсуючих та симетрувальних пристроїв використовують метод симетричних складових, що дозволяє знайти шукані величини їх провідностей. У роботі показано, що добитися компенсації несиметрії можна, використовуючи тільки ємнісні елементи. Якщо реалізувати фільтрокомпенсуючий і симетрувальний пристрій, що містить лише ємнісні елементи, за умови необхідності одночасної компенсації несиметрії та реактивної потужності неможливо, то в цьому випадку вводиться поняття цільової функції, яка визначає можливості «недокомпенсації»: допустимі рівні несиметрії й споживання (генерування) реактивної потужності. Розглянуто можливість компенсації несиметрії за допомогою різновиди активних фільтрокомпенсуючих і симетрувальних пристроїв, що одержали назву «динамічні конденсатори» (dynamic capacitors), або безінверторні активні фільтри (inverter-less active filter). Вони є батареєю конденсаторів, підключеною до мережі через напівпровідниковий безпосередній AC/AC перетворювач. «Динамічні конденсатори» дозволяють забезпечити плавне регулювання реактивної потужності, більше того, вони можуть обмежено виконувати функції активної фільтрації вищих гармонік аналогічно паралельним активним фільтрам.
Ключові слова: реактивна потужність, несиметрія,«динамічний конденсатор», активний фільтр.