С. Л. Бондаревський

В. К. Титюк, С. Л. Бондаревський, С. В. Кіковка

Розрахунок магніторушійної сили багатофазного асинхронного двигуна

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 242–243.

В роботі проведено дослідження зміни кривої розподілу магніторушійної сили вздовж повітряного проміжку в залежності від схеми та числа фаз статорної обмотки. Проведене дослідження дозволяє оцінити зміну амплітуд вищих гармонік магніторушійної сили для стандартного та багатофазного асинхронного двигуна.