С. М. Бойко

УДК 621.311.4.031
С. 89-95
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. О. Синчук, О. М. Яловая, С. М. Бойко
Приведена характеристика програмних комплексів для моделювання й розрахунків систем на базі поновлюваних джерел енергії. У результаті аналізу виділено й запропоновано для науково-дослідних цілей групи програм Sim і Dim, оскільки вони є найбільш доступними широкому колу користувачів без спеціальних знань програмування, мають зручний і легкий у використанні інтерфейс та розповсюджуються науково-дослідними центрами безкоштовно. Досліджено в програмному пакеті Нomer energy систему електропостачання ділянки освітлювальної мережі на базі поновлюваних джерел енергії для умов підземних виробок залізорудних шахт. Результати проектування вітроенергетичної установки підтвердили теоретичні й практичні результати. Запропоновано використовувати програмний пакет Нomer energy для дослідження електроенергетичних мереж, визначення їх оптимальних складових елементів і техніко-економічної оцінки, а також для реалізації заходів щодо підвищення електроенергоефективності залізорудних підприємств.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, Нomerenergy.

УДК 621.311.4.031

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ З МЕТОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

І. О. Сінчук

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг,  50027, Україна

С. М. Бойко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: bsn1987@i.ua

Ю. М. Кутовий

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

вул. Фрунзе, 21, Харкiв, Україна 61002

Розглянуто потенціал альтернативних джерел енергії підприемств гірничо-видобувного комплексу, проведено оцінку їх упровадження. Проведено дослідження аеродинамічних характеристик промислових підприємств гірничо-видобувного комплексу, за результатами яких було зроблено висновок про те, що використання електромеханічних вітроенергетичних комплексів, які використовуються як автономно, так і у складі системи електропостачання, є можливим та доцільним. Обґрунтовано актуальність розробки й реалізації в практику роботи підприємств гірничо-видобувного комплексу електромеханічних вітроенергетичних комплексів як додаткових джерел живлення у складі системи електропостачання з метою забезпечення умови безперебійності та надійності електропостачання електроприймачів та зменшення собівартості видобутку корисних копалин.

Ключові слова: система електропостачання, електричні установки, поновлювані джерела енергії.

С. М.Бойко, С. В. Вирвикишка

Лабораторний стенд для дослідження режимів роботи асинхронного генератора у складі автономного джерела електричної енергії

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 190–191.

Обгрунтована актуальність побудови та використання в навчальному процесі лабораторного стенду з дослідження автономного асинхронного генератора. Розроблена функціональна схема лабораторного стенду. Описано його функціональні можливості. Представлено перелік робіт, які можна виконати на ньому. Описано його вимірювальну систему.