С. М. Сошенко

Інженерні та освітні технології

УДК 378:612.821
С. 48-50
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – УМОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

С. М. Сошенко
Висвітлено актуальність впливу позитивної мотивації до професійної діяльності на адаптацію студентів-першокурсників. З`ясовано чинники адаптації та високої успішності майбутніх психологів, а саме: позитивна мотивація до майбутньої професійної діяльності сприяє успішній адаптації особистості, проте відповідні результати досягаються за рахунок фізіологічних втрат організму та високої працездатності студентів. Зазначено, що викладач відіграє ключову роль у навчальному процесі щодо вчасного виявлення адаптації-дезадаптації студентів-першокурсників та психологічної корекції з метою впливу на успішність навчання й створення психологічного комфорту.
Ключові слова: мотивація до професійної діяльності, соціальна адаптації, дезадаптація, студенти.