С. О. Бур’ян

УДК 621.313.16
С. 67-73
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ КОНВЕЄРА ПРИ ПЛАВНІЙ ЗМІНІ НАВАНТАЖЕННЯ

М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук
Розглянуто питання забезпечення енергетичною ефективністю режимів роботи конвеєра при безперервній зміні реального вантажопотоку. Для стабілізації об’ємного завантаження тягового органу конвеєра використана схема замкнутої системи регулювання лінійної швидкості стрічки у функції вантажопотоку. Складено модель стрічки конвеєра з десятьма координатами стану, що характеризують кінематику переміщення п’яти апроксимуючих мас, та модель керованого асинхронного електропривода. Розроблено модель електромеханічної системи стрічкового конвеєра, яка надана у вигляді чотиримасової структурної схеми. Згідно з отриманими моделями, приведені дослідження енергетичних характеристик електромеханічної системи конвеєра для замкнутої системи регулювання, а саме, оцінка втрат і коефіцієнт корисної дії в електроприводі при постійній швидкості руху тягового органу й при плавній зміні навантаження, що викликане нерівномірністю надходження вантажу на конвеєр. При проведенні вказаних вище досліджень розглядалось два варіанти: з наявністю оптимального регулятора напруги, що дозволяє мінімізувати втрати, та без нього.
Ключові слова: конвеєр, втрати енергії, регулювання, оптимальний регулятор, енергетична ефективність.

УДК 621.313.16

ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ КОНВЕЄРА ПРИ ПЛАВНІЙ ЗМІНІ НАВАНТАЖЕННЯ

М. В. Печеник, С. О. Бурян, Л. М. Наумчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» вул. Політехнічна, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: sburyan18@gmail.com Розглянуто питання забезпечення енергетичною ефективністю режимів роботи конвеєра при безперервній зміні реального вантажопотоку. Для стабілізації об’ємного завантаження тягового органу конвеєра використано схему замкнутої системи регулювання лінійної швидкості стрічки у функції вантажопотоку. Складено модель стрічки конвеєра з десятьма координатами стану, що характеризують кінематику переміщення п’яти апроксимуючих мас, та модель керованого асинхронного електропривода. Розроблено модель електромеханічної системи стічкового конвеєра, яка надана у вигляді чотиримасової структурної схеми. Згідно з отриманими моделями приведені дослідження енергетичних характеристик електромеханічної системи конвеєра для замкнутої системи регулювання, а саме, оцінка втрат і ККД в електроприводі при постійній швидкості руху тягового органу й при плавній зміні навантаження, що викликане нерівномірністю надходження вантажу на конвеєр. При проведенні вказаних вище досліджень розглядалось два варіанти: за наявністю оптимального регулятора напруги, що дозволяє мінімізувати втрати, та без нього. Ключові слова: конвеєр, втрати енергії, регулювання, оптимальний регулятор, енергетична ефективність.

С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Д. О. Боднар

Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 110–111.

У статті розроблено оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками на основі нейронної мережі. Наведена структурна схема насосного комплексу з оцінювачем та досліджено його роботу при варіації параметрів гідравлічної мережі.