С. С. Бондаренко

С. С. Бондаренко, Р. В. Власенко

Дослідження характеристик силового активного фільтру при компенсації струму керованого випрямляча

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 63–64.

В роботі було проведено дослідження характеристик трифазного силового активного фільтру з широтно-імпульсною модуляцією при компенсації струму керованого випрямляча. В середовищі візуального моделювання була створена математична модель трифазного силового активного фільтру з широтно-імпульсною модуляцією та керованого випрямляча. Для кількісної оцінки роботи силового активного фільтру у якості показників обрані: активна і реактивна потужність та коефіцієнт спотворення струму.