С. В. Вирвикишка

С. М.Бойко, С. В. Вирвикишка

Лабораторний стенд для дослідження режимів роботи асинхронного генератора у складі автономного джерела електричної енергії

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 190–191.

Обгрунтована актуальність побудови та використання в навчальному процесі лабораторного стенду з дослідження автономного асинхронного генератора. Розроблена функціональна схема лабораторного стенду. Описано його функціональні можливості. Представлено перелік робіт, які можна виконати на ньому. Описано його вимірювальну систему.