Садирбаєв Ш. А.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.221.21.4 : 621.311.243
С. 30-36
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ МОЙНАКСЬКОЇ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СОНЯЧНИМИ БАТАРЕЯМИ

Садирбаєв Ш. А., Бекбаєв А. Б.
Аналіз показав, що Мойнакська гідроелектростанція є важливою складовою енергетики Казахстану. Власні потреби гідроелектростанції забезпечуються із загального обсягу вироблюваної електричної енергії. Показано, що переведення забезпечення власних потреб Мойнакської гідроелектростанції на альтернативні джерела енергії дозволить скоротити витрату коштів, необхідних для обслуговування роботи гідроелектростанції. У результаті аналізу різних альтернативних джерел енергії, як найбільш перспективні, визначені сонячні батареї. Визначено необхідну потужність трансформаторів власних потреб Мойнакської гідроелектростанції. На базі електричних схем заміщення ідеального й реального фотоперетворювача отримані рівняння для визначення струму короткого замикання й напруги холостого ходу реального кремнієвого фотоперетворювача. Як базовий фотоперетворювач обраний Astana-60P, виробництва Астана Solar, Казахстан. При використанні його вольт-амперної характеристики розрахована потужність елементарного фотоперетворювача. Обчислено необхідну площу розміщення сонячних батарей для забезпечення живлення трансформатора власних потреб Мойнакської гідроелектростанції.
Ключові слова: енергозбереження, зелена енергетика, кремнієві сонячні батареї, Астана Solar.