Садовой О. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.292-53
С. 78-80
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ВЕНТИЛЬНИЙ РЕАКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД У РЕЖИМІ ТЯГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Є. В. Польовий, О. В. Садовой
Запропоновано спосіб формування форми струму тягового електропривода на базі вентильного реактивного двигуна з пасивним ротором. Спосіб реалізує керування величиною і тривалістю форсуючого впливу, який подається на кожну фазу. Надана система керування дозволяє отримати тягові механічні характеристики з дільницею постійної потужності. Отримані залежності дозволяють підвищити техніко-економічні й експлуатаційні показники вентильного реактивного електропривода. Розроблено високонадійний тяговий електропривод, який задовольняє основним вимогам електротранспорту.
Ключові слова: вентильний реактивний двигун, регулювання струму, механічна характеристика.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83
С. 81-85
Мова Рос.
Бібл. 3 назв.

СИНТЕЗ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗА ШВИДКОДІЄЮ РЕЛЕЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ З ПРУЖНИМ ЗВ’ЯЗКОМ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕМИКАНЬ 

О. Л. Дерець, О. В. Садовой
Виконано побудову фрагменту перехідної траєкторії системи підпорядкованого регулювання п’ятого порядку, оптимальної за швидкодією при обмеженні канонічних координат. Методом N-i перемикань здійснено синтез аналітичних виразів для параметрів регулятора положення релейної системи керування електроприводом з пружним зв’язком. Наведено результат моделювання перехідного процесу позиціювання.
Ключові слова: оптимізація за швидкодією, метод N-i перемикань.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.513.5

С.    393-394

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

НОРМУВАННЯ ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА

Р. С. Волянський, О. В. Садовой

У вступній частині роботи показано використання другого методу Ляпунова для синтезу оптимальних керувань. Розглянуто особливості цього методу стосовно синтезу електромеханічних систем з ірраціональною активаційною функцією. Обґрунтовано актуальність розв’язуваної задачі. В основній частині статті шляхом аналізу співвідношень між коефіцієнтами функції Ляпунова та рівняння руху зображуючої точки оптимальної системи керування узагальненим електромеханічним об’єктом третього порядку виконано нормування квадратичної функції Ляпунова. Заключна частина узагальнює отримані при дослідженні результати.

Ключові слова: оптимальне керування, функція Ляпунова, нелінійна активаційна функція, збурений рух.