Савич С. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 6283
С. 53-55
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ КРАНОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Р. П. Герасимяк, О. Б. Бабійчук, С. П. Савич
Запропоновано засіб зниження коливань електромеханічної системи механізму підйому вибором необхідної жорсткості механічної характеристики електроприводу. Показано можливість зниження жорсткості до оптимальної в системі перетворювач частоти–асинхронний двигун відповідним зменшенням напруги без зміни частоти. Наведено результати моделювання системи для режиму підхоплення вантажу – найтяжчого для механізмів підйому. Зроблено порівняння динамічних характеристик цього режиму при роботі на природній і оптимальній характеристиках: перерегулювання, логарифмічного декремента затухання та коефіцієнта динамічності.
Ключові слова: електромеханічна система, коливання, оптимальна жорсткість характеристики.