Сердюк О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 61-65
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАВІТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В НАСОСНОМУ КОМПЛЕКСІ 

О. О. Сердюк, Т. В. Коренькова, В. В. Артамонов, Ю. А. Бранспіз
Розглянуто складові техніко-економічної ефективності впровадження системи автоматичного керування кавітаційними процесами в насосному комплексі. Визначено капітальні витрати на систему автоматичного керування кавітаційними процесами в насосному комплексі, розраховано економічний ефект та термін окупності системи.
Ключові слова: кавітаційні процеси, насосний комплекс, система автоматичного управління, техніко-економічна ефективність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 17-21
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова, О. О. Сердюк
Розроблено енергетичну модель насосного комплексу, яка враховує кавітаційні коливання в трубопровідній мережі. Показано, що формування гармонічного тестового впливу на вхід енергетичної моделі дозволяє визначити частоту кавітаційних пульсацій шляхом аналізу сигналу гідравлічної потужності. Отримано, що при співпадінні частоти тестового впливу й частоти кавітаційних пульсацій форма сигналу гідравлічної потужності наближається до сигналу потужності без урахування кавітації.
Ключові слова: насосний комплекс, гідравлічна потужність, кавітаційні автоколивання, тестовий сигнал.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.65:532.528

С.    57-62

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ КАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

О. О. Сердюк, Т. В. Коренькова

Виконано опис устаткування фізичної моделі насосного комплексу для дослідження кавітаційних процесів в усмоктувальному патрубку насоса та у трубопроводі. Розроблено метод визначення границь безкавітаційної роботи насосного комплексу, що дозволяє визначити критичне значення відносної частоти обертання робочого колеса насоса, відповідне початку розвитку кавітаційних процесів у трубопроводі. Наведено експериментальні криві зміни напору в насосному комплексі при наявності кавітаційних процесів в усмоктувальному патрубку насоса та трубопроводі для різних швидкісних режимів руху потоку рідини. З урахуванням останнього в роботі виконано оцінку погрішності запропонованого методу визначення границь безкавітаційної роботи насосного комплексу.

Ключові слова: насосний комплекс, кавітаційні процеси, фізична модель.