Середа Д. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.316.728
С. 308-3013
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ПОРІВНЯННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Й АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ТА УЗГОДЖЕННЯ ЇХ Х ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВІТРОТУРБІНИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Д. С. Середа, О. В. Бялобржеський
З метою визначення енергетичних параметрів вітрогенеруючих елементів лабораторного комплексу для досліджень різних видів поновлюваних джерел живлення виконано аналіз і порівняння робочих характеристик асинхронного генератора й генератора постійного струму потужністю 0,55 кВт з характеристиками шестилопатевої вітротурбіни радіусом 0,5 м. Визначено, що генератор постійного струму має більш широкий діапазон кутової швидкості та має лінійну характеристику в цьому діапазоні. Запропоновано використання мультиплікатора з певним коефіціентом передачі.
Ключові слова: вітроенергетична установка, асинхронний генератор, генератор постійного струму, вітротурбіна, робочі характеристики.