Середа О. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 519.87:658.012.011.56:622
С. 75-82
Мова Рос.
Бібл. 19 назв.

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АПАРАТІВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДІЮЧОГО ЗНАЧЕННЯ СТРУМУ

О. Г. Середа
Доведено актуальність підвищення чутливості апаратів захисту до струмів віддалених коротких замикань при реалізації далекого резервування відмов захистів. Обґрунтовано можливість розширення переліку реалізованих захистів у розчіплювачах автоматичних вимикачів на основі результатів цифрової обробки сигналів від датчиків струму. Підтверджено ефективність отримання додаткової інформації про процеси в електричному колі за ступенем спотворення діючих значень фазних струмів у перехідному режимі. Проаналізовано можливість швидкої ідентифікації виду швидкого зростання струму в перехідному режимі виникнення обурення електричного кола. Наведені приклади ідентифікації виду струму збурення електричного кола. Запропоновано критерій блокування спрацьовування автоматичних вимикачів при прямому пуску асинхронних електродвигунів.
Ключові слова: мікропроцесорний пристрій, релейний захист, частота дискретизації, гармоніка, діючий струм.