Сергієнко С. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62–83: 681.513.5
С. 22-26
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛІВ ЯКОСТІ ДЛЯ ДРОБНОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

С. А. Сергієнко, Р. С. Волянський
Показано можливість синтезу алгоритмів оптимального керування для систем розривного керування з дробновимірними похідними та наведено спосіб визначення функціоналів якості, мінімізація яких здійснюється розривними керуваннями в ковзному режимі й гарантує граничні динамічні характеристики систем, що синтезуються. Доведено необхідність урахування передісторії системи при розрахунку коефіцієнтів функціоналу якості (функції Ляпунова) на кожному кроці керування. Виконано аналіз значення обсягу вибірки та показника ступеня похідної на швидкодію та стійкість системи.
Ключові слова: система оптимального керування, розривне керування, дробновимірні похідні, функціонал якості, гіперплощина перемикань, функція Ляпунова.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-133

С.    63-69

Мова  Укр.

Бібл.6 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ЗАТВОРУ ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ

О. А. Хребтова, С. А. Сергієнко

Досліджено характеристики електромеханічної системи механізму підйому затвора зливної греблі з урахуванням властивостей складної трансмісії та перерозподілом моменту опору при русі затвора за напрямними. Визначено частоти власних коливань механічної частини електроприводу, вплив яких ураховується в запропонованому способі формування закону зміни швидкості двигуна.

Ключові слова: кінематичний ланцюг, амплітудно-частотні характеристики, резонансні частоти, закон управління.