Шамардіна В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.072

С.    313-315

Мова  Рос.

Бібл.1 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КОНТУРУ ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ТЯГОВОГО ГЕНЕРАТОРА ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОВОЗА 2М62УК

ПРИ ІМІТАЦІЇ НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

В. М. Шамардіна, С. М. Лемешко

Проведено дослідження роботи контуру динамічного регулювання напруги тягового генератора, що формує керуючий вплив у каналі потужності системи автоматичного регулювання електропередачі змінно-постійного струму тепловоза 2М62УК. Показано ефективність застосування алгоритму керування темпом зміни напруги тягового генератора при імітації нестаціонарних режимів роботи. У програмному пакеті Simulink досліджено перехідні процеси основних координат електропередачі при навантаженні на зовнішній реостат.

Ключові слова: тепловоз, тягова электропередача, динамічне регулювання напруги.