Шавьолкін О. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-835:621.337.4

С.    302-304

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ МОМЕНТУ В ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОМУ ТЯГОВОМУ АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

О. О. Шавьолкін, Д. М. Мірошник

Одержано настроювання регуляторів векторної системи керування асинхронним двигуном з комбінованим формуванням напруги статора у тяговому електроприводі з живленням від акумуляторної батареї, що забезпечують максимальну швидкодію у регулюванні моменту для систем регулювання напруги у ланці постійного струму перетворювача частоти з пропорційним регулятором і каналом компенсації статизму за струмом акумуляторної батареї, а також з регулятором напруги пропорційно-інтегрувального типу. Здійснено порівняльний аналіз перехідних функцій моменту для двох структур системи векторного керування.

Ключові слова: регулювання, момент, напруга у ланці постійного струму перетворювача частоти.