Шестака А. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.5, 621.3

С.    617-619

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

Л. В. Мельникова, В. В. Бушер, А. І. Шестака

Розглянуто базові принципи організації та реалізації систем автоматизації будівель з точки зору ефективної експлуатації (комфорт, зручність, безпека) та енергозбереження. Наводиться опис ієрархічних рівнів функцій, алгоритмів та програмного забезпечення цих систем. Запропоновано короткий огляд методів технічної реалізації завдань управління інженерними системами будівель на основі сучасних уніфікованих технологій відкритих мережевих стандартів (LonWorks, BACnet, KNX / EIB), які є сьогодні основними протоколами для побудови систем автоматизації будівель.

Ключові слова: автоматизація, будівлі, управління, мережі, протоколи, стандарти.