Шевчук С. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 522.512:622.23.05
С. 142-146
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАФТОВИДОБУТКУ

С. П. Шевчук, В. М. Сліденко, Р. В. Гранкін, В. М. Сандул
Установлено доцільну стратегію резервування й відновлення імпульсно-хвильового пристрою інтенсифікації нафтовидобутку для забезпечення безвідмовного режиму функціонування в умовах агресивного середовища. За умов відсутності конкретних зовнішніх симптомів, що характеризують ту чи іншу несправність, значно ускладнюється задача контролю пристрою інтенсифікації нафтовидобутку, тому для вирішення питань діагностики застосовувалися логічні (допускові) методи. Розроблено логічну схему для резервованої системи, згідно з якою визначено мінімальну перевіряючу сукупність контрольованих параметрів, що дозволяє охарактеризувати технічний стан об’єкту. За допомогою структурно-наслідкового аналізу розроблено алгоритм діагностування. Визначено кількісні показники надійності, такі як ймовірність безвідмовної роботи та коефіцієнт готовності, побудовано графіки функції готовності для резервованої та нерезервованої системи.
Ключові слова: діагностування, резервування, інтенсифікація нафтовидобутку, імпульсно-хвильовий депресатор.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 624.1
С. 303-307
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

ВПЛИВ ТЕРТЯ НА ПРОЦЕС КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РОЛИКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ З БУДІВЕЛЬНИМИ СУМІШАМИ

С. В. Зайченко, С. П. Шевчук, А. О. Оберемок
У процесі дії робочих органів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій на суміші при виробництві матеріалів і конструкцій виникає контактна взаємодія, яку можливо представити контактними тисками. Контактний тиск виникає внаслідок опору суміші й може бути наданий у вигляді двох складових: нормального й дотичного. Дотичний тиск викликаний фрикційною взаємодією робочого органу з бетонною сумішшю, яка є полідисперсним середовищем. Трибологічні властивості будівельних сумішей залежать від цілої низки чинників, серед яких нормальний тиск виступає як головний. Запропоновано залежність розподілу трибологічних властивостей суміші від нормального контактного тиску. На основі запропонованих залежностей установлено розподіл нормальних і дотичних контактних тисків.
Ключові слова: нормальний і дотичний тиск, коефіцієнт тертя, роликовий робочий орган.